e-rybka
http://e-rybka.pl
biuro@e-rybka.pl
 
Cennik na dzień: 22-11-2017 23:14
 
Woblery Atract
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
Wobler Atract XXT-C 7cm 9,90 zł 8,05 zł -
Wobler Atract XXT-C 9cm 10,80 zł 8,78 zł -
Wobler Atract XTR-F 7cm 9,70 zł 7,89 zł -
Wobler Atract XTR-F 9cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-F 11cm 11,20 zł 9,11 zł -
Wobler Atract XTR-F 13cm 11,90 zł 9,67 zł -
Wobler Atract XXT-A 6cm 9,60 zł 7,80 zł -
Wobler Atract XXT-A 7,5cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-B 9cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-B 11cm 11,00 zł 8,94 zł -
Wobler Atract XTR-J 6cm 9,60 zł 7,80 zł -
Wobler Atract XTR-J 8cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-J 9,5cm 11,40 zł 9,27 zł -
Wobler Atract XTR-E 4cm 9,60 zł 7,80 zł -
Wobler Atract XTR-E 5cm 9,60 zł 7,80 zł -
Wobler Atract XTR-E 6cm 10,00 zł 8,13 zł -
Wobler Atract XTR-E 7cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-L 7,5cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-L 8,5cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-T 8cm 11,50 zł 9,35 zł -
Wobler Atract XTR-T 9,5cm 11,50 zł 9,35 zł -
Wobler Atract XTR-T 12cm 12,50 zł 10,16 zł -
Wobler Atract XTR-P 7cm 10,70 zł 8,70 zł -
Wobler Atract XTR-P 9cm 11,50 zł 9,35 zł -
Wobler Atract XTR-H 8cm 10,00 zł 8,13 zł -
Wobler Atract XXT-E 5cm 9,00 zł 7,32 zł -
Wobler Atract XTR-A 3,5cm 8,20 zł 6,67 zł -
Wobler Atract XTR-C 4,5cm 9,00 zł 7,32 zł -
Wobler Atract XTR-M 4cm 8,50 zł 6,91 zł -
Wobler Atract XTR-I 4,5cm 8,90 zł 7,24 zł -
Wobler Atract XTR-I 6cm 9,60 zł 7,80 zł -
Wobler Atract XTR-O 4cm 8,50 zł 6,91 zł -
Wobler Atract XTR-O 5cm 9,20 zł 7,48 zł -
Wobler Atract XXT-D 5cm 9,40 zł 7,64 zł -
Wobler Atract XXT-D 7cm 10,00 zł 8,13 zł -
Wobler Atract XTR-D 5cm 9,00 zł 7,32 zł -
Wobler Atract XTR-D 6cm 9,80 zł 7,97 zł -
Wobler Atract XTR-N 4cm 8,50 zł 6,91 zł -
Wobler Atract XTR-N 5cm 9,20 zł 7,48 zł -
Wobler Atract XTR-N 6cm 9,80 zł 7,97 zł -
Wobler Atract XXT-B 6cm 11,00 zł 8,94 zł -
Wobler Atract XXT-B 7cm 11,60 zł 9,43 zł -
Wobler Atract XTR-R 6,5cm 10,00 zł 8,13 zł -
Wobler Atract XTR-R 8cm 11,20 zł 9,11 zł -
Wobler Atract XTR-S 8,5cm 11,20 zł 9,11 zł -
Wobler Atract XTR-K 6,5cm 9,60 zł 7,80 zł -
Wobler Atract XTR-K 8,5cm 10,60 zł 8,62 zł -
Wobler Atract XTR-K 10cm 11,40 zł 9,27 zł -
Wobler Atract XTR-U 7cm 10,40 zł 8,46 zł -
Wobler Atract XTR-U 9cm 11,00 zł 8,94 zł -
Wobler Atract XTR-G 7cm 9,60 zł 7,80 zł -
Wobler Atract XTR-G 10cm 10,50 zł 8,54 zł -
Wobler Atract XTR-W 7cm 10,50 zł 8,54 zł -