e-rybka
http://e-rybka.pl
biuro@e-rybka.pl
 
Cennik na dzień: 16-10-2018 06:08
 
Antris HTI
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
Wędka Jaxon Antris HTI Basic Pole 5,00m 83,00 zł 67,48 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Basic Pole 6,00m 109,00 zł 88,62 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Basic Pole 7,00m 124,00 zł 100,81 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Boat 2,10m 50-150g 128,00 zł 104,07 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Boat 2,10m 70-180g 131,00 zł 106,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Boat CT 2,10m 70-180g 131,00 zł 106,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Carp 3,60m 3,00lbs 141,00 zł 114,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Carp 3,60m 3,50lbs 146,00 zł 118,70 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Carp 3,90m 3,00lbs 148,00 zł 120,33 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Carp 3,90m 3,50lbs 153,00 zł 124,39 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Catfish 2,55m do 500g 163,90 zł 133,25 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Catfish 2,85m do 500g 177,90 zł 144,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Catfish 3,15m do 500g 208,90 zł 169,84 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Catfish HD 3,00m do 400g 198,90 zł 161,71 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Catfish HD 3,00m do 500g 208,90 zł 169,84 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Catfish Spin 2,70m 50-120g 138,90 zł 112,93 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Float 3,60m 10-30g 148,00 zł 120,33 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Float 3,60m 10-40g 152,90 zł 124,31 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Float 3,90m 10-30g 159,90 zł 130,00 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Float 3,90m 10-40g 163,90 zł 133,25 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Float 4,20m 10-40g 178,90 zł 145,45 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Ground 3,30m 40-80g 143,00 zł 116,26 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Ground 3,60m 40-80g 157,00 zł 127,64 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Distance Ground 3,90m 40-80g 172,00 zł 139,84 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,30m 40-90g 133,00 zł 108,13 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,30m 60-120g 136,00 zł 110,57 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,60m 40-90g 138,00 zł 112,20 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,60m 60-120g 141,00 zł 114,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,60m 60-150g 148,00 zł 120,33 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,90m 40-90g 142,00 zł 115,45 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,90m 60-120g 148,00 zł 120,33 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Feeder 3,90m 60-150g 156,00 zł 126,83 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Fly 2,40m 2-cz. #5 98,90 zł 80,41 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Fly 2,70m 2-cz. #5 113,90 zł 92,60 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Fly 2,70m 4-cz. #4/5 119,90 zł 97,48 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Fly 2,70m 4-cz. #5/6 128,90 zł 104,80 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Fly 2,70m 4-cz. #7/8 138,90 zł 112,93 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Hali Pilk 2,00m do 500g 179,90 zł 146,26 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Jig Spin 2,10m 1-9g 73,00 zł 59,35 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Jig Spin 2,40m 3-12g 81,00 zł 65,85 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Jig Spin 2,70m 3-15g 91,00 zł 73,98 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Match 3,60m 5-20g 136,00 zł 110,57 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Match 3,90m 5-20g 141,00 zł 114,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Match 4,20m 5-20g 151,00 zł 122,76 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Method Feeder 2,70m 10-40g 115,00 zł 93,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Method Feeder 3,00m 10-40g 126,00 zł 102,44 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Method Feeder 3,00m 20-60g 128,00 zł 104,07 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Method Feeder 3,30m 20-60g 131,00 zł 106,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Method Feeder 3,60m 20-60g 136,00 zł 110,57 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Pilker 2,40m 100-250g 131,90 zł 107,24 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Pilker 2,40m 80-200g 128,90 zł 104,80 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Pilker 2,70m 100-250g 141,90 zł 115,37 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Pilker 2,70m 50-150g 131,00 zł 106,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Pilker 2,70m 80-200g 136,90 zł 111,30 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Pilker CTI 2,70m 100-220g 136,90 zł 111,30 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Multitip 2,40m 149,00 zł 121,14 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Multitip 2,70m 156,00 zł 126,83 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 2,10m 50-150g 104,90 zł 85,28 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 2,40m 40-120g 115,00 zł 93,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 2,40m 50-150g 108,90 zł 88,54 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 2,40m 50-200g 115,90 zł 94,23 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 2,70m 40-120g 128,00 zł 104,07 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 2,70m 50-150g 125,90 zł 102,36 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 2,70m 50-200g 131,00 zł 106,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 3,00m 50-150g 146,00 zł 118,70 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Power Tip 3,00m 50-200g 148,00 zł 120,33 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,10m 3-12g 68,90 zł 56,02 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,10m 5-20g 71,00 zł 57,72 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,10m 8-28g 74,90 zł 60,89 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,40m 3-12g 78,90 zł 64,15 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,40m 5-20g 81,00 zł 65,85 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,40m 8-28g 83,90 zł 68,21 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,60m 3-12g 87,90 zł 71,46 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,60m 5-20g 90,00 zł 73,17 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Smart Spin 2,60m 8-28g 93,00 zł 75,61 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,10m 10-30g 78,00 zł 63,41 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,10m 3-15g 74,00 zł 60,16 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,40m 10-30g 88,00 zł 71,54 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,40m 10-40g 91,00 zł 73,98 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,40m 5-25g 84,00 zł 68,29 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,70m 10-30g 95,00 zł 77,24 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,70m 10-40g 100,00 zł 81,30 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 2,70m 5-25g 92,00 zł 74,80 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 3,00m 10-30g 106,00 zł 86,18 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Spinning 3,00m 10-40g 110,00 zł 89,43 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Surf 4,20m 80-180g 167,90 zł 136,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Surf 4,50m 80-180g 179,90 zł 146,26 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,30m 10-40g 106,90 zł 86,91 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,30m 20-60g 111,00 zł 90,24 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,30m 40-80g 117,90 zł 95,85 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,60m 10-40g 111,00 zł 90,24 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,60m 20-60g 115,00 zł 93,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,60m 40-80g 121,00 zł 98,37 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,90m 10-40g 114,90 zł 93,41 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,90m 20-60g 119,00 zł 96,75 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Allround 3,90m 40-80g 124,00 zł 100,81 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Bolo GT 5,00m 144,90 zł 117,80 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Bolo GT 6,00m 186,90 zł 151,95 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Bolo GT 7,00m 231,00 zł 187,80 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Bolo ZT 4,00m 91,00 zł 73,98 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Bolo ZT 5,00m 117,00 zł 95,12 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Bolo ZT 6,00m 132,00 zł 107,32 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp CL 3,60m 3,00lbs 146,00 zł 118,70 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp CL 3,60m 3,50lbs 151,00 zł 122,76 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp CL 3,90m 3,00lbs 153,00 zł 124,39 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp CL 3,90m 3,50lbs 158,00 zł 128,46 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp ST 3,30m 40-90g 144,00 zł 117,07 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp ST 3,60m 40-90g 149,90 zł 121,87 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp ST 3,60m 60-120g 155,00 zł 126,02 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp ST 3,60m 80-150g 162,00 zł 131,71 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp ST 3,90m 40-90g 159,90 zł 130,00 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp ST 3,90m 60-120g 163,00 zł 132,52 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp ST 3,90m 80-150g 169,90 zł 138,13 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp STW 3,60m 60-120g 159,90 zł 130,00 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Carp STW 3,90m 60-120g 166,90 zł 135,69 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Dream Carp 3,60m 3,00lbs 135,90 zł 110,49 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Dream Carp 3,60m 3,50lbs 139,90 zł 113,74 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Dream Carp 3,90m 3,00lbs 139,90 zł 113,74 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Dream Carp 3,90m 3,50lbs 143,90 zł 116,99 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Match TM 3,90m 5-20g 136,00 zł 110,57 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Match TM 4,20m 5-20g 153,00 zł 124,39 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Match TM 4,50m 5-20g 159,00 zł 129,27 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Match TX 3,90m 5-25g 131,00 zł 106,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Match TX 4,20m 5-25g 144,90 zł 117,80 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Match TX 4,50m 5-25g 151,00 zł 122,76 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Pole TX 5,00m 121,00 zł 98,37 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Pole TX 6,00m 156,00 zł 126,83 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Pole TX 7,00m 189,00 zł 153,66 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Pole TX 8,00m 229,00 zł 186,18 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 3,00m 5-25g 89,90 zł 73,09 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 3,30m 10-40g 105,00 zł 85,37 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 3,30m 5-25g 102,00 zł 82,93 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 3,60m 10-40g 117,00 zł 95,12 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 3,60m 5-25g 112,00 zł 91,06 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 3,90m 10-40g 123,00 zł 100,00 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 3,90m 5-25g 121,00 zł 98,37 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 4,20m 10-40g 145,00 zł 117,89 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Prince 4,20m 5-25g 141,00 zł 114,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Slim 4,20m 5-25g 141,00 zł 114,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Slim 4,50m 5-25g 145,00 zł 117,89 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Strong 3,90m 50-160g 109,90 zł 89,35 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Strong 4,20m 50-160g 116,90 zł 95,04 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Tino 3,60m 5-30g 131,00 zł 106,50 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Tino 3,90m 5-30g 134,90 zł 109,67 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Tino 4,20m 5-30g 141,00 zł 114,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Travel 2,40m 10-30g 85,00 zł 69,11 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Travel 2,40m 10-40g 88,00 zł 71,54 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Travel 2,70m 10-30g 89,90 zł 73,09 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Travel 2,70m 10-40g 92,90 zł 75,53 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Travel 3,00m 10-30g 96,90 zł 78,78 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Tele Travel 3,00m 10-40g 99,90 zł 81,22 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Travel Pilk 2,50m 100-250g 144,00 zł 117,07 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Travel Pilk 2,50m 80-200g 141,00 zł 114,63 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Travel Pilk 2,75m 100-250g 153,00 zł 124,39 zł -
Wędka Jaxon Antris HTI Travel Pilk 2,75m 80-200g 149,00 zł 121,14 zł -